Byggherrarna

Intresseföreningen Byggherrarnas medlemmar beställer tillsammans cirka 70 % av allt byggande i Sverige. Genom åren har vi tagit fram ett helhetskoncept med logotyp, grafisk profil, bokproduktion, kampanjer, trycksaker, annonser och en tidning om Byggherrarna.