Dala Energi

Dala Energi levererar el, fjärrvärme och fiber. Vi har gjort ett strategiskt varumärkesarbete och tagit fram en grafisk profil för koncernen samt utvecklat deras webbplats. Vi producerar även den uppskattade kundtidningen Synergi två gånger per år.