Dala Energi

Dala Energi levererar el, fjärrvärme och fiber. Vi har gjort ett strategiskt varumärkesarbete och tagit fram en grafisk profil för koncernen samt utvecklat deras webbplats. Har även producerat deras uppskattade kundtidning Synergi under flera års tid.

Webb
Piktogram, webb
Jubileumslogga
Jubileumslogga
Bakgrund, årsstämma
Beachflaggor, årsstämma
Banner, årsstämma
Synergi, kundtidningar
Synergi Nr 4
Synergi Nr 5
Synergi Nr 3
Synergi Nr 2
Synergi Nr 1

Hur kan vi hjälpa er?