RDc

Regionalt donationscentrum (RDc) bedriver ett oerhört viktigt arbete för att möjliggöra donationer inom svensk sjukvård. Splitz har skapat en ny logotyp och illustrationer för organen hjärta, lungor och njurar.

Logotyp
Logotyp
Logotyp, förklaring
Ikon, hjärta
Ikon, lunga
Ikon, njure