Regionalt Donationscentrum

Regionalt donationscentrum (RDc) bedriver ett oerhört viktigt arbete för att möjliggöra donationer inom svensk sjukvård. Splitz har skapat en ny logotyp och illustrationer för organen hjärta, lungor och njurar.