TreCe

TreCe skapar förvaringslösningar, för kontor och offentliga miljöer. Vårt uppdrag innefattade strategi, projektledning och annonser, samt formgivning och produktion av TreCe Storing Award, en designtävling för studerande på framstående designskolor.

Materialprovlåda
Materialprovlåda
Webb, startsida
Webb, undersida
Materialprovspärm, kapitelsidor
Materialprovspärm, färgprover
Imagebroschyr, framsida
Imagebroschyr, produktuppslag
Imagebroschyr, designer
Imagebroschyr, produktuppslag med plastsida
Logotyp, TreCe Storing Award
Affischer, TreCe Storing Award
Affischer, TreCe Storing Award