Trycksaker

Tryckta medier har givetvis minskat under de senaste åren men för många företag är det fortfarande en stor och viktig del av kommunikationen med kunder. Vi skapar kundtidningar, produktkataloger, broschyrer och annonser åt våra kunder. Men tekniken går framåt många av våra trycksaksproduktioner är nu digitaliserade vilket bland annat gör att text och bilder kan läsas in från kundens affärssystem för att säkerställa att samma information används i alla kanaler. Korrekturprocesser och kvalitetssäkring underlättas också genom webbaserat korrektursystem.