Varumärkesarbeten

Genom vår egenutvecklade strategiska metod Ja!Va? skapar vi en tydlig värdegrund för ditt företag. En Ja!Va? utförs i en workshop som resulterar i en värdekarta. Värdekarta blir sedan företagets ledstjärna i de beslutsprocesser som rör varumärke och marknadsföring.

Vi tar även fram en marknadskarta som visar kommunikationens väg via mediamix och kanaler till respektive målgrupp, samt fokusering på uppföljning. Metoden bygger på enkelhet, så att alla på företaget snabbt kan ta till sig företagets helhetsbild och kommunikation.

En Ja!Va? kan även göras i en bantad digital version.