Active Search & HR

Active är ett rekryteringsföretag som gör skräddarsydda rekryteringar. Bolaget är uppdelat i två delar, en rekryteringsdel – Search samt en del i human resources – HR. Vi har skapat en nya logotyper med tillhörande profilprogram samt nya webbplatser.

Logotyp
Logotyp
Symbol och visitkort
Profilprogram och broschyr
Broschyr, uppslag
Webbsida, start, Active-Search
Webbsida, start, Active-HR
Logotyp
Visitkort

Hur kan vi hjälpa er?