Strömberg låda

Strömberg kom till oss med en färdigproducerad låda och ville ha hjälp med att fylla den med innehåll och kommunikation till en specifik kundgrupp. Resultatet blev ett utskick vars främsta uppgift är att få till ett möte. Med pandemin i åtanken tog vi det säkra före det osäkra och skickade med en fika för att få ett mer personligt digitalt möte.

Låda
Låda och broschyr
Insida låda